Sheet metal clips
 

Subject to technical alterations

Technical Data:

Sheet metal clips

blechklammer

Order No.:

Size:

for cross section [mm²]

9.215.10

1

approx. 0 - 20

9.215.20

2

approx. 20 - 90

logo_only

D U D E K
Fertigungssysteme
Im Dornschlag 6
77933 Lahr

Tel.: +49 (0) 7821/95 98 79
Fax: +49 (0) 7821/98 08 10
E-Mail:
info@karl-wetzel.de

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: webmaster@karl-wetzel.de
Copyright © 2013 D U D E K, Fertigungssysteme