Plastic clips
 

Subject to technical alterations

Technical Data:

Plastic clips

spulenklammer_kunststoff

Order No.:

Size:

Color:

for diameter [mm]:

7.106.60

3

nature

3.5 - 6.0

7.106.62

4

red

6.5 - 9.0

7.106.64

5

green

10.0 - 12.5

7.106.66

6

black

13.5 - 16.0

7.106.68

7

yellow

17.5 - 20.0

7.106.70

8

nature

25.0 - 27.5

7.106.71

9

nature

32.0 - 35.0

logo_only

D U D E K
Fertigungssysteme
Im Dornschlag 6
77933 Lahr

Tel.: +49 (0) 7821/95 98 79
Fax: +49 (0) 7821/98 08 10
E-Mail:
info@karl-wetzel.de

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: webmaster@karl-wetzel.de
Copyright © 2013 D U D E K, Fertigungssysteme